Publicare ghid de bune practici

În cadrul proiectului a fost elaborat si publicat „Ghidul de bune practici de evaluare si testare unitara a cunostintelor si abilitatilor specifice competentelor domeniului de studii Contabilitate”.

„Ghidul de bune practici de evaluare si testare unitara a cunostintelor si abilitatilor specifice competentelor domeniului de studii Contabilitate” este produsul colaborarii a trei centre universitare din Romania, respectiv Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si Universitatea de Vest din Timisoara. De asemenea,  la realizarea ghidului au fost consultati specialisti din cadrul organismelor profesiei contabile, respectiv Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) si Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), interesate ca planurile de invatamant, fisele de disciplina si formele de evaluare implementate de universitati sa asigure cerintele minimale ale accesului la profesia contabila.

Ghidul ofera cadrul general al evaluarii si testarii unitare a cunostintelor si abilitatilor studentilor aplicate competentelor de studii in domeniul „contabilitate”. 

Demersul elaborarii ghidului a avut in vedere particularitatile si dificultatile practicilor de evaluare si testare a cunostintelor de specialitate utilizate de catre studentii si cadrele didactice din cele trei universitati. Din aceasta perspectiva, ghidul reprezinta un referential care asigura evaluarea si testarea cunostintelor si abilitatilor de o maniera omogena, exhaustiva, comprehensiva si relevanta. În acest sens, ghidul este structurat pe urmatoarele directii: cadrul general al evaluarii si testarii unitare a cunostintelor si abilitatilor studentilor aplicate competentelor de studii in domeniul „contabilitate; desfasurarea evaluarii si testarii unitare a cunostintelor si abilitatilor specifice competentelor de studii in domeniul „contabilitate”;managementul desfasurarii evaluarii si testarii unitare a cunostintelor si abilitatilor specifice competentelor de studii in domeniul „contabilitate”;modele de bune practici de evaluare si testare unitara a cunostintelor si abilitatilor specifice competentelor de studii „contabilitate”.

Publicat in Editura ASE, ghidul este disponibil spre consultare pe site-ul web al proiectului la adresa www.arpi.ase.ro.

Download pdf