Despre proiect

Proiectul "Armonizare prin inovare in evaluarea cunostintelor in domeniul de studii contabilitate" propune creşterea relevanţei programelor de studii în învățământul superior, domeniul de studiu „Contabilitate”, prin armonizarea metodelor de evaluare si introducerea unor metode inovative de validare și certificare a învățării, corelata cu extinderea oportunităţilor de evaluare a cunostintelor din perspectiva promovării învăţării centrate pe student. Proiectul asigura validarea și certificarea învățării anterioare conform principalilor descriptori de nivel ai elementelor structurale ce definesc competentele profesionale ale domeniului de studiu „Contabilitate” din învățământul superior. Proiectul isi propune elaborarea și implementarea de studii si instrumente în vederea îmbunătățirii capacității sistemului de învățământ superior din domeniul de studiu „Contabilitate” de a susține dezvoltarea economică și socială durabila prin creșterea relevanței competentelor conferite, în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior pentru piața muncii şi in acord cu societatea bazată pe cunoaștere.

Universitatile din invatamantul economic ce organizeaza programe de studiu in domeniul contabilitate partajeaza, conform cadrului general al calificarilor, aceeasi grila de competente profesionale. Pe baza unor planuri de invatamant diferite, fiecare facultate are o viziune proprie privind stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale, ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate precum si asupra standardelor minime pentru examinarea studentilor. In cadrul proiectului se va pune accentul pe dezvoltarea bunelor practici pentru evaluarea cunostintelor, se va dezvolta un sistem de monitorizare a performantelor studenţilor la nivel general în vederea revizuirii politicilor de evaluare, precum si o retea virtuala de colaborare in realizarea modelelor de examinare.

Promovarea in universitati a invatamantului de tip blended learning si implementarea pe scara larga a tehnologiilor din sfera TIC, a generat noi asteptari in mediul universitar privind asistarea proceselor educationale prin tehnologii informatice. Ca element de inovare proiectul prevede dezvoltarea şi implementarea unei platforme online pentru evaluarea cunostintelor studentilor și certificarea învățării din domeniul de studii contabilitate. Obiectivul general al proiectului se incadreaza in obiectivul general al POSDRU „Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii si corespunde obiectivului specific „Promovarea calitătii sistemului de educatie si formare profesională initială si continuă, inclusiv a învătământului superior si a cercetării”.