Date financiare

Proiectul se încadrează în axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” în domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate in invatamantul superior”. Valoarea totală a proiectului este de de 2.152.166,39 lei, din care 2.109.123,06 lei finanţare nerambursabilă, iar perioada de implementare este de 18 luni, începând cu 12.05.2014.