Publicare Ghid de bune practici

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 26 octombrie 2015

Lansare „Ghid de bune practici de evaluare şi testare unitară a cunoştinţelor şi abilităţilor specifice competenţelor domeniului de studii Contabilitate” realizat în cadrul proiectului “ARMONIZARE PRIN INOVARE ÎN EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN DOMENIUL DE STUDII CONTABILITATE”, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202.

Proiectul “Armonizare prin inovare în evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii contabilitate”, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  este realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara  și are ca scop creşterea relevanţei programelor de studii în învățământul superior, domeniul de studiu „Contabilitate”, prin armonizarea metodelor de evaluare si introducerea unor metode inovative de validare și certificare a învățării, corelată cu extinderea oportunităţilor de evaluare a cunostintelor din perspectiva promovării învăţării centrate pe student.

În cadrul proiectului a fost elaborat şi publicat „Ghidul de bune practici de evaluare şi testare unitară a cunoştinţelor şi abilităţilor specifice competenţelor domeniului de studii Contabilitate”.

„Ghidul de bune practici de evaluare şi testare unitară a cunoştinţelor şi abilităţilor specifice competenţelor domeniului de studii Contabilitate” este produsul colaborării a trei dintre cele mai puternice centre universitare din România, respectiv Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea de Vest din Timişoara. De asemenea,  ghidul este validat de către organismele profesiei contabile, respectiv Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), interesate ca planurile de învăţământ, fişele de disciplină şi formele de evaluare implementate de universităţi să asigure cerinţele minimale ale accesului la profesia contabilă.

Ghidul oferă cadrul general al evaluării şi testării unitare a cunoştinţelor şi abilităţilor studenţilor aplicate competenţelor de studii în domeniul „contabilitate”. 

Demersul elaborării ghidului a avut în vedere particularităţile şi dificultăţile practicilor de evaluare şi testare a cunoştinţelor de specialitate utilizate de către studenţii şi cadrele didactice din cele trei universităţi. Din această perspectivă, ghidul reprezintă un referenţial care asigură evaluarea şi testarea cunoştinţelor şi abilităţilor de o manieră omogenă, exhaustivă, comprehensivă şi relevantă. În acest sens, ghidul este structurat pe următoarele direcţii: cadrul general al evaluării şi testării unitare a cunoştinţelor şi abilităţilor studenţilor aplicate competenţelor de studii în domeniul „contabilitate; desfăşurarea evaluării şi testării unitare a cunoştinţelor şi abilităţilor specifice competenţelor de studii în domeniul „contabilitate”;managementul desfăşurării evaluării şi testării unitare a cunoştinţelor şi abilităţilor specifice competenţelor de studii în domeniul „contabilitate”;modele de bune practici de evaluare şi testare unitară a cunoştintelor şi abilităţilor specifice competenţelor de studii „contabilitate”.

Publicat în Editura ASE, ghidul este disponibil spre consultare pe site-ul web al proiectului la adresa www.arpi.ase.ro.