Organizare competitie

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 29 aprilie 2015

Organizarea concursului “Competiția viitorilor profesioniști în contabilitate și informatică de gestiune” în cadrul proiectului “ARMONIZARE PRIN INOVARE ÎN EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN DOMENIUL DE STUDII CONTABILITATE”, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202.

Proiectul “Armonizare prin inovare în evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii contabilitate”, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  este implementat de Academia de Studii Economice din București în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara  și are ca scop creşterea relevanţei programelor de studii în învățământul superior, domeniul de studiu „Contabilitate”, prin armonizarea metodelor de evaluare si introducerea unor metode inovative de validare și certificare a învățării.

În cadrul proiectului ARPI, va fi organizat în luna mai, 2015 un concurs cu premii desfășurat pe platforma online de evaluare a cunoștințelor proiectată în cadrul proiectului (OLKA.ASE.RO). 

La competiția cu premii pot participa studenții sau masteranzii din cele trei universități partenere înscriși în grupul țintă până la data organizării primei etape a concursului.
Probele de concurs constau în rezolvarea unor teste corectate automat de calculator. Candidații vor susține testele online la sediul universității unde sunt înmatriculați. Concursul se va desfășura pe următoarele secțiuni:

Introducere în contabilitate (2 premii)
Contabilitate financiară conform reglementărilor europene (2 premii)
Contabilitate managerială/de gestiune (2  premii)
Baze de date (2  premii)
Contabilitate publică (1 premiu)

Un student se poate înscrie la o singură secțiune a competiței.
La secțiunea “Introducere în contabilitate” se pot înscrie doar studenții din anul I de studiu la ciclul de licență.
Cele 9 premii oferite câștigătorilor competiției sunt în valoare de 1000 de lei (impozabili conform codului fiscal).
Înscrierea la concurs se realizează prin completarea formularului de înscriere disponibil online pe site-ul proiectului la adresa www.arpi.ase.ro. Perioada de înscriere este 30 aprilie 2015 – 14 mai 2015.

Competiția se va desfășura în două etape:
- Prima etapă (18 mai 2015) organizată la nivelul fiecăreia dintre universitățile partenere, cu rolul de a selecta 10 studenți din fiecare universitate, pentru fiecare dintre secțiuni, ce vor participa la etapa finală.
- Etapa finală (29 mai 2015), cu premii, în urma căreia se vor stabili câștigătorii fiecărei secțiuni. 

Programarea susținerii testelor va fi afișată pe site-ul proiectului în data de 15 mai 2015.
Informații suplimentare privind regulamentul concursului și tematica de concurs sunt disponibile pe site-ul proiectului (www.arpi.ase.ro).