Lansare proiect

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 4 iunie 2014

Lansare proiect: ARMONIZARE PRIN INOVARE ÎN EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN DOMENIUL DE STUDII CONTABILITATE”, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202.

 

Academia de Studii Economice din București anunță lansarea proiectului “Armonizare prin inovare în evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii contabilitate”, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara  și are ca scop creşterea relevanţei programelor de studii în învățământul superior, domeniul de studiu „Contabilitate”, prin armonizarea metodelor de evaluare si introducerea unor metode inovative de validare și certificare a învățării, corelată cu extinderea oportunităţilor de evaluare a cunostintelor din perspectiva promovării învăţării centrate pe student.

Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând cu 13 mai 2014, iar valoarea totală a acestuia este de 2.152.166,39 lei, din care 2.109.123,06 lei finanţare nerambursabilă

În cadrul proiectului se va organiza un workshop privind metodele de validare a cunoștințelor, se va realiza un studiu pe tema eficacității metodelor de validare a învătarii si armonizarea metodelor de evaluare. Va fi implementatun sistem de monitorizare a performanţelor studenţilor în vederea revizuirii politicilor de evaluare a studenţilor și se va elabora un ghid de bune practici de evaluare și testare unitară a cunoștințelor și abilităților specifice competențelor domeniului de studii „Contabilitate”. Studenții și profesorii din grupul țintă vor beneficia de o platformă online pentru evaluarea cunoștințelor și conceperea în mod colaborativ a modelelor de examinare.

Pe baza platformei online proiectate va fi realizată o reţea virtuală de cooperare între universități ce va putea fi utilizată și ca instrument colaborativ de armonizare a metodelor de evaluare. Totodată se vor organiza sesiuni de instruire a utilizatorilor platformei online și pentru difuzarea bunelor practici pentru un număr de 100 cadre didactice.

Se va organiza o competiție dedicată studenților ce va consolida rețeaua colaborativă între universități și utilizarea TIC în activităţile educaționale. Un număr de 500 de studenți vor fi instruiți pentru utilizarea TIC în autoevaluarea cunoștințelor.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 11 iunie 2014, ora 16:00 în sala 1020, Academia de Studii Economice din București, din Bld. Dacia nr.41, sector 1, București. Detalii pe site-ul proiectului www.arpi.ase.ro