Lansare platforma OLKA

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 10 februarie 2015

Lansare platformei online pentru evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii Contabilitate realizată în cadrul proiectului ARMONIZARE PRIN INOVARE ÎN EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN DOMENIUL DE STUDII CONTABILITATE”, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202.

 

Proiectul “Armonizare prin inovare în evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii contabilitate”, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  este realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara  și are ca scop creşterea relevanţei programelor de studii în învățământul superior, domeniul de studiu „Contabilitate”, prin armonizarea metodelor de evaluare si introducerea unor metode inovative de validare și certificare a învățării, corelată cu extinderea oportunităţilor de evaluare a cunostintelor din perspectiva promovării învăţării centrate pe student.

 

În cadrul proiectului a fost lansată platforma pentru evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii Contabilitate, disponibilă online la adresa: www.olka.ase.ro

Prin implementarea platformei se urmărește imbunătățirea programelor de studii, pe baza conceptului Online Knowledge Assessement, ce se înscrie în strategia ASE de dezvoltare a învățământului de tip blended-learning.

Platforma a fost testată în versiunea beta începănd cu luna noiembrie 2014 și pune la dispoziția studenților un număr de pste 70 de teste de autoevaluare a cunoștințelor.

Pe platformă vor fi publicate, pe perioada derulării proiectului, 2000 de subiecte de evaluare a cunoștințelor grupate în teste publice, disponibile studenților din grupul țintă.

În luna aprilie 2015, platforma va găzdui o competiție online cu premii dedicate studenților din universitățile partenere.

Informații suplimentare privind competiția și tematica de concurs va fi disponibilă pe site-ul proiectului www.arpi.ase.ro.