Finalizare proiect

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 4 noiembrie 2015

Finalizare proiect: “ARMONIZARE PRIN INOVARE ÎN EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN DOMENIUL DE STUDII CONTABILITATE”, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202.

Academia de Studii Economice din București anunță finalizarea proiectului “Armonizare prin inovare în evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii contabilitate”,contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a fost implementat, începând cu 13 mai 2014,  în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara  având ca scop creşterea relevanţei programelor de studii în învățământul superior, prin armonizarea metodelor de evaluare si introducerea unor metode inovative de validare și certificare a învățării, corelată cu extinderea oportunităţilor de evaluare a cunostintelor din perspectiva promovării învăţării centrate pe student.

În cadrul proiectului a fost proiectată o platformă online pentru evaluarea cunoștințelor și conceperea în mod colaborativ a modelelor de examinare și au fost organizate sesiuni de instruire în utilizarea TIC pentru evaluarea cunoștințelor și pentru difuzarea bunelor practici pentru cadre didactice și studenți.

Pe platforma online disponbilă la adresa www.olka.ase.ro sunt înregistrați 139 de profesori și peste 2800 de studenți care beneficiază de peste 300 teste publice de autoevaluare a cunoștințelor la discipline din planurile de învățământ ale programelor de studii din cele 3 universități. Testele disponibile pe platformă ca suport de autoevaluare și utilizarea noilor metode de evaluare a cunoștintelor asistate de calculator au fost prevăzute în fișe de disciplină la 6 dintre programele de studii de licență sau masterat ale celor 3 universități partenere.  

În luna mai 2015 a fost organizată pe platforma proiectată o competiție online dedicată studenților în vederea consolidării  rețelei colaborative între universități și utilizării TIC în activităţile educaționalela care au participat 332 de studenți din universitățile prtenere.

În cadrul proiectului a fost organizat un workshop privind metodele de validare a cunoștințelor, și a fost publicat un studiu pe tema eficacității metodelor de validare a învățării si armonizarea metodelor de evaluare ale cărui rezultate au fost diseminate în articole publicate în reviste de specialitate. Pornind de la rezultele studiului, a fost dezvoltat un sistem de monitorizare a performanţelor studenţilor și a fost elaborat un ghid de bune practici de evaluare și testare unitară a cunoștințelor și abilităților specifice competențelor domeniului de studii „Contabilitate” dedicat cadrelor didactice și membrilor din comisiile de calitate la nivel de facultate/universitate.

Conferința de finalizare a proiectului va avea loc în data de 9 noiembrie 2015, ora 16:00 în Aula Magna, Academia de Studii Economice din București, Piata Romana nr. 6. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul proiectului: www.arpi.ase.ro